Vereniging van Eigenaren

Wat houdt een VvE in?

Een koper van een appartement wordt van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren. De VvE (de gezamenlijke eigenaren) is verantwoordelijk voor alle gemeenschappelijke zaken in en rondom het gebouw. Een VvE kan ook een aantal bedrijfsruimten, parkeerplaatsen of grondgebonden woningen omvatten.

De VvE stelt een bestuur aan die verantwoordelijk is voor het beheer van de VvE. Dit beheer kan door de leden zelf worden verricht, maar er kan ook voor gekozen worden om deze taak uit handen te geven aan een beheerder. De werkzaamheden kunnen bestaan uit financieel-, technisch- en administratief beheer.

Werkzaamheden

Vastgoedbeheer Hoogeveen wil graag uw zorg en taken overnemen en biedt u de volgende voordelen als u werkzaamheden wilt gaan uitbesteden:

 • meer inhoudelijke- en technische kennis van het appartementsrecht
 • onafhankelijkheid (een beheerder spreekt iemand makkelijker aan op wanbetaling)
 • zekerheid van een actieve VvE (van belang voor de waarde van uw appartementsrecht)
 • persoonlijk aanspreekpunt
De beheerwerkzaamheden voor de VvE zijn te onderscheiden in drie vakgebieden, maar uiteindelijk bepaalt de VvE zelf welke werkzaamheden u daadwerkelijk wilt uitbesteden. Hieronder vindt u een opsomming van de mogelijkheden.

Administratief beheer:

 • bijhouden ledenregister
 • aanleveren gegevens aan bestuur, notaris en nieuwe leden bij eigendomsoverdracht
 • organiseren en notuleren jaarlijkse ledenvergadering
 • verzorgen dagelijkse correspondentie
 • toezicht naleving verschillende aktes, reglementen en besluiten
 • advisering bij afsluiten verplichte verzekeringen
 • archivering stukken

Financieel beheer:

 • opstellen jaarlijkse begroting en vaststellen bijbehorende periodieke bijdragen leden
 • incasseren/administreren van de periodiek bijdragen
 • strak monitoren betalingsgedrag leden en opstarten incassoprocedures
 • verrichten (geaccordeerde) betalingen
 • beheren financiële middelen en dagelijkse boekhouding
 • opstellen van de jaarrekening
 • ontvangen van de kascommissie en geven gevraagde toelichting(en)

Technisch beheer:

 • afhandelen dagelijks (klachten-)onderhoud m.b.t. de gemeenschappelijke zaken
 • toezicht op onderhoudscontracten
 • opvragen offertes en coördineren bezichtigingen, afspraken en aanlevertermijnen
 • opdrachtverstrekking n.a.v. besluiten ledenvergadering m.b.t. technisch beheer
 • administreren en afhandelen alle aangelegenheden i.v.m. gemeenschappelijke zaken

Overige dienstverlening

Naast bovengenoemde werkzaamheden biedt Vastgoedbeheer Hoogeveen onderstaande diensten aan:

 • opstarten nieuwe Vereniging van Eigenaren
 • organiseren en notuleren extra bestuurs- en/of ledenvergadering
 • verstrekken tussentijdse financiële informatie in de vorm van een rapportage
 • leveren van een voorzitter voor de algemene ledenvergadering
 • begeleiding planmatig groot onderhoud
 • opstellen huishoudelijk reglement
 • opstellen energieafrekeningen
 • wijzigen van de splitsingsakte