Vastgoedbeheer

Hoogeveen tas

De doelgroep

Vastgoedbeheer Hoogeveen levert haar diensten aan diverse doelgroepen, zoals:

 • Particuliere beheerders, verhuurders en vastgoedeigenaren
 • Makelaardij
 • Woningcorporaties
 • Gebouwbeheer

Werkzaamheden

De beheerwerkzaamheden zijn te onderscheiden in verschillende vakgebieden, maar uiteindelijk bepaalt u zelf als opdrachtgever hoe u uw vastgoed wilt laten beheren. Hieronder vindt u een opsomming van de mogelijkheden.

Financieel beheer:

 • dossiervorming basisgegevens huurder, verhuurder en woning/bedrijfspand
 • huurfacturatie incl. jaarlijkse indexering huurprijzen en overige afspraken
 • maandelijkse specificatie m.b.t. afdracht huurinning
 • beheer waarborgsommen en bankgaranties
 • strak monitoren betalingsgedrag huurders en opstarten incassoprocedures
 • correspondentie en communicatie richting huurder en verhuurder

Technisch beheer:

 • opname en afhandeling technische onderhoudszaken
 • organiseren/aansturen reparateurs
 • bewaken verstrekte service- en onderhoudsopdrachten
 • administratie en verrekening reparatie- en onderhoudskosten met geïnde huur
 • aanvraag offertes t.b.v. intern- en extern onderhoud
 • inspectie en verslaglegging toestand van het verhuurde bij verhuurmutaties
 • jaarlijkse inspectie en verslaglegging m.b.t. het verhuurde

Totaal beheer:

 • omvat alle bovengenoemde werkzaamheden

Overige dienstverlening

Naast bovengenoemde werkzaamheden biedt Vastgoedbeheer Hoogeveen onderstaande diensten aan:

 • opmaken servicekosten afrekening
 • bemiddeling verhuur
 • opmaken huurovereenkomsten
 • opmaken allonges en indeplaatsstellingen